نمایش همه 10 نتیجه

0 out of 5

بررسی سیستم های قدرت جلد اول هادی سعادت-احدکاظمی

700,000 ریال
شما می توانید اين كتاب و ساير کتاب های موردنظرتان   را از طریق خرید آنلاین از سایت فروش اینترنتی کتاب فیبیبو و در صورت عدم موجودی با شماره 66411666 تماسبیشتر بخوانید
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تحلیل مدارهای الکتریکی نیک روش دانشگاه امیرکبیر

180,000 ریال 170,000 ریال
شما می توانید اين كتاب و ساير کتاب های موردنظرتان   را از طریق خرید آنلاین از سایت فروش اینترنتی کتاب فیبیبو و در صورت عدم موجودی با شماره 66411666 تماسبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب الكترونيك قدرت

300,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * فصل 1 - اصول و روشهاي تبديل توان الكتريكي * فصل 2 - كليدهاي قدرت نيمر سانا * فصل 3 - اجزاء سيستمهاي مكملبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب برنامه‌ريزي احتمالاتي سيستم‌هاي انتقال قدرت

400,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * فصل 1 - مقدمه * فصل 2 - مفاهيم پايه ي برنامه ريزي احتمالاتي * فصل 3 - مدل سازي بار * فصل 4بیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب ساختار و منطق رله‌هاي حفاظتي ديجيتال

700,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار : فصل 1 - ساختار كلي رله هاي ديجيتال * فصل 2 - فانكشن هاي تشخيص دهنده و سرويس دهنده * فصل 3 - فانكشنبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب كنترل ماشينهاي الكتريكي

200,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * فصل 1 - معرفي محركه هاي سرعت متغير * فصل 2 - اصول سيستم هاي كنترل حركت * فصل 3 - كنترل موتورهاي جريانبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب ماشين‌هاي الكتريكي مخصوص

450,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * فصل 1 - مروري بر موتور هاي القائيسه فاز * فصل 2 - موتورهاي القائي دوفاز * فصل 3 - موتورهاي القائي تك فاز * فصلبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب نيروگاه ‌هاي مولد برق

200,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * فصل 1 - نيروگاه هاي حرارتي بخاري * فصل 2 - نيروگاه هاي گازي * فصل 3 - نيروگاه هاي چرخه ي تركيبي *بیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب نيروگاه‌هاي برق آبي تئوري و كاربرد جلد اول

250,000 ریال
در صورت عدم موجودی  کتاب در سایت میتوانید با شماره 66411666 تماس حاصل کرده وکتاب مورد نظر خود را سفارش دهید فهرست مطالب كتاب * فصل 1 – بررسي وبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب نيروگاه‌هاي برق آبي تئوري و كاربرد جلد دوم

200,000 ریال
درباره کتاب نيروگاه‌هاي برق آبي تئوري و كاربرد جلد دوم اثر مجيد عباسپور: در صورت عدم موجودی  کتاب در سایت فروشگاه کتاب فیبیبو میتوانید با شماره 66411666 تماس حاصل کردهبیشتر بخوانید