نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

تنوع زیستی در نظام های تولید کشاورزی

88,000 ریال
فصل1: تنوع در نظام¬هاي توليد كشاورزي فصل2: تنوع کشاورزی: تنوع ژنتیکی درگیاهان زراعی و نظام¬های کشت فصل3: پويايي و تنوع مكاني خاك: ملاحظات كمي‌و كيفيفصل4: اجتماعات میکروبی معرفی شده درجریانبیشتر بخوانید