نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

دینامیک های سیستم قدرت الکتریکی

350,000 ریال
دینامیک های سیستم قدرت الکتریکی فهرست فصل اول: سیستم های قدرت الکتریکی و مسائل دینامیکی فصل دوم: مدل های اساسی برای مطالعات دینامیکی سیستم قدرت فصل سوم: نوسانات فرکانس پایینبیشتر بخوانید