نمایش همه 3 نتیجه

0 out of 5

ترمودینامیک مولکولی تعادل های فازی سیال ویرایش 3 اثر پراوزنیتز ترجمه نجف لو

1,100,000 ریال
ترمودینامیک مولکولی تعادل های فازی سیال ویرایش 3 اثر پراوزنیتز ترجمه نجف لو   کتاب ترمودینامیک تعادلات فازی اثر پراوزنیتز یکی از مراجع مطرح در زمینه ترمودینامیک مولکولی است. کهبیشتر بخوانید
0 out of 5

رهیافت مسائل ترمودینامیک مولکولی تعادل های فاز-سیال همراه با کد های MATLAB ویرایش سوم اثر پراوزنیتز ترجمه شریعتی

510,000 ریال
رهیافت مسائل ترمودینامیک مولکولی تعادل های فاز-سیال همراه با کد های MATLAB ویرایش سوم اثر پراوزنیتز ترجمه شریعتی در کتاب حاضر حل تمامی مسائل کتاب مرجع ترمودینامیک مولکولی تعادل هایبیشتر بخوانید
0 out of 5

شبیه سازی دینامیک مولکولی با Lammps ( بسته نرم افزاری متن باز) اثر نیر رزم آرا

800,000 ریال
شبیه سازی دینامیک مولکولی با Lammps ( بسته نرم افزاری متن باز) اثر نیر رزم آرا امروزه به دلیل محدودیت های آزمایشگاهی در مقیاس میکرو و نانو، علم محاسباتی نانوبیشتر بخوانید