نمایش همه 7 نتیجه

0 out of 5

دستنامه مهندسی زلزله 7: مسائل کاربردی مهندسی زلزله و دینامیک سازه ها اثر محمد رضا تابش پور

550,000 ریال
دستنامه مهندسی زلزله 7: مسائل کاربردی مهندسی زلزله و دینامیک سازه ها اثر محمد رضا تابش پور در کشور ایران، ضرورت وجود مدوّنی از کتاب‌های مهندسی زلزله و طراحی ساختمان‌هایبیشتر بخوانید
0 out of 5

دینامیک سازه ها اثر ری کلاف ترجمه گل افشانی

500,000 ریال
دینامیک سازه ها اثر ری کلاف ترجمه گل افشانی سرفصل ها فصل اول: کلیات قسمت اول: سیستمهای یک درجه آزادی فصل دوم: تحلیل ارتعاشات آزاد فصل سوم: واکنش نسبت بهبیشتر بخوانید
0 out of 5

دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ( تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله) جلد دوم اثر آنیل چوپرا ترجمه طاحونی

700,000 ریال
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ( تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله) جلد دوم اثر آنیل چوپرا ترجمه طاحونی سرفصل ها فصل 11: میرایی در سازه ها فصلبیشتر بخوانید
0 out of 5

دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله (نظریه و کاربرد) جلد اول اثر آنیل چوپرا ترجمه طاحونی

450,000 ریال
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله (نظریه و کاربرد) جلد اول اثر آنیل چوپرا ترجمه طاحونی سرفصل ها فصل اول: معادلات حرکت، بیان مسئله و روش های حل فصلبیشتر بخوانید
0 out of 5

دینامیک سازه ها( مبانی و کاربرد آن در مهندسی زلزله) جلد اول اثر اصغری

480,000 ریال
دینامیک سازه ها( مبانی و کاربرد آن در مهندسی زلزله) جلد اول اثر اصغری سرفصل ها فصل 1: معادله حرکت سیستم های یک درجه آزادی خطی فصل 2: ارتعاش آزادبیشتر بخوانید
0 out of 5

دینامیک سازه ها( مبانی و کاربرد آن در مهندسی زلزله) جلد دوم اثر اصغری

520,000 ریال
دینامیک سازه ها( مبانی و کاربرد آن در مهندسی زلزله) جلد دوم اثر اصغری سرفصل ها فصل 9: سیستم های یک درجه آزادی کلی فصل 10: معادلات حرکت سیستم هایبیشتر بخوانید
0 out of 5

کتاب دینامیک سازه ها اثر خسرو برگی

700,000 ریال
کتاب دینامیک سازه ها اثر خسرو برگی سرفصل های این کتاب عبارتند از: فصل 1: دیدگاهی کلی بر دینامیک سازه فصل 2: تعیین معادلات حرکت دستگاههای یک درجه آزادی فصلبیشتر بخوانید