نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

هندبوک جامع دیرگدازهای مونولیتیک

رایگان
هندبوک جامع دیرگدازهای مونولیتیک فهرست فصل اول: مواد اولیه فصل دوم: جرم های ریختنی دیرگداز فصل سوم: جرم های ریختنی قابل پمپ فصل چهارم: دیرگدازهای پلاستیک فصل پنجم: جرم هایبیشتر بخوانید