نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

درک رفتار سازه ها

300,000 ریال
درک رفتار سازه ها فهرست فصل اول: نظریات سازه ای فصل دوم: سیستم های خرپایی فصل سوم: سیستم های قابی فصل چهارم: سیستم های کششی فصل پنجم: نحوه ترکیب سیستمبیشتر بخوانید
0 out of 5

درک رفتار سازه ها برای مهندسان معمار و عمران راهنمای تصویری اثر آیور ترجمه خرازی

350,000 ریال
درک رفتار سازه ها برای مهندسان معمار و عمران راهنمای تصویری اثر آیور ترجمه خرازی یک سازه ساختمانی عبارت است از مسیری انتخاب شده(یا کنترل شده) جهت هدایت نیروهای واردهبیشتر بخوانید