نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

رسم فنی جامع (جلد اول)

65,000 ریال
رسم فنی جامع (جلد اول) فصل اول :وسایل نقشه کشی فصل دوم : ترسیمات نقشه ها فصل سوم : مماس بر دایره فصل چهارم :رسم فنی فصل پنجم : اندازه گذاری فصل ششم : برش فصل هفتم : هاشور فصل هشتم : مستثنیات برش فصل نهم : تصویر مجسم فصل دهم : دایره در پرسپکتیو