نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

اقتصادسنجی خرد کاربردی : متغیرهای وابستۀ محدودشده با استفاده از Stata

260,000 ریال
فصل 1. الگوهای احتمال خطیفصل 2. الگوهای لاجیتفصل 3. الگوهای پروبیتفصل 4. الگوهای لاجیت ترتیبیفصل 5. الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافتهفصل 6. الگوی لاجیت چندگانهفصل 7. الگوی لاجیت چندگانۀ تعمیم‌یافتهفصل 8.بیشتر بخوانید