نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

فیزیک الکترونیک

270,000 ریال
فیزیک الکترونیک فهرست فصل اول: خواص بلور و رشد نی مه هادی ها فصل دوم: اتم ها و الکترون ها فصل سوم: نوارهای انرژی و حامل ها در نیمه هادیبیشتر بخوانید