نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

حسابداری پیشرفته بخش عمومی

1,000,000 ریال
حسابداری پیشرفته بخش عمومی چاپ کتاب حسابداری پیشرفته بخش عمومی دولت و شهرداری‏های اغلب کشورها از چند دهه پیش، تحول در نظام حسابداری و گزارشگری مالی را با هدف ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی حاکم بر تحصیل، مصرف و بکارگیری منابع عمومی آغاز کردند. مدل تحول یافته حسابداری موضوع کتاب حاضر، با رویکرد گزارشگری مالی چند سطحی و در قالب تفکر...