نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

اصل موفقیت 80/20(راز دستیابی به موفقیت بیشتر با تلاش کمتر )

550,000 ریال
اصل موفقیت 80/20(راز دستیابی به موفقیت بیشتر با تلاش کمتر ) اصل یا قانون نانوشته و جهان شمول 20/80 مبنی بر اینکه 80 درصد دستاوردها تنها از 20 دصد فعالیت ها ناشی می شود، یا اینکه 80 درصد پول و درآمد تنها در اختیار 20 درد افراد است، و صدها نمونه و مصداق دیگر باعث می شود دید خواننده نسبت...