نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

750,000 ریال
مار و کاربرد آن در مدیریت 1 جلد اول کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت نوشته ی دکتر مسعود نیکوکار در 444 صفحه و نه فصل توسط نشر گسترش علوم پایه به چاپ رسیده است. در ادامه به تشریح فصول این کتاب می پردازیم: فصل اول: مفاهیم اولیه فصل دوم: آمار توصیفی فصل سوم: شاخص های مرکزی فصل چهارم:...