نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

آشنایی با سازمان های دولتی

560,000 ریال
آشنایی با سازمان های دولتی فهرست مطالب: بخش اول : نظریه ی دولت و سازمان های دولتی فصل 1:نظریه بوروکراسی فصل 2 : نظریه ی دولت و حکمرانی فصل 3:نظریه ی سازمان های دولتی فصل 4:دولت و حکمرانی در ایران بخش دوم:سازمان های دولتی و گردشگری فصل 5:تاریخچه ی سفر و گردشگری فصل6:سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری...