نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

اصول حسابداری 1 کاظم ابراهیمی

1,000,000 ریال
بر اساس مصوبات شورایعالی برنامه ریزی تدوین شده برای رشته های -حسابداری ، اقتصاد - مدیریت و سایر رشته های مالی .