نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

حل مسائل مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین اثر اکبر اقبالی

300,000 ریال
حل مسائل مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین اثر اکبر اقبالی با توجه به اینکه دامنه و گسترده مفاهیم مهندسی محدود به تخصص خاصی نمی شود و مشترکات فراوانی دربیشتر بخوانید