نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

حل تشریحی مسائل راکتورهای شیمیایی ویرایش سوم جلد اول دوره کارشناسی ترجمه و تالیف خدیوی

620,000 ریال
حل تشریحی مسائل راکتورهای شیمیایی ویرایش سوم جلد اول دوره کارشناسی ترجمه و تالیف خدیوی با توجه به استقبال بی نظیر دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد در بسیاری از شاخه هایبیشتر بخوانید
0 out of 5

حل تشریحی مسائل راکتورهای شیمیایی ویرایش سوم جلد دوم دوره کارشناسی ارشد و دکترا ترجمه و تالیف سید هادی سیدین

430,000 ریال
حل تشریحی مسائل راکتورهای شیمیایی ویرایش سوم جلد دوم دوره کارشناسی ارشد و دکترا ترجمه و تالیف سید هادی سیدین كتاب «حل تشریحی مسایل راكتورهای شیمیایی» دارای 10 فصل میبیشتر بخوانید