نمایش همه 4 نتیجه

0 out of 5

آشنایی با مباحث آلودگی های محیط زیست

15,000 ریال
آشنایی با مباحث آلودگی های محیط زیست فهرست مطالب فصل اول : آلودگی هوا فصل دوم : منواکسید کربن (CO) فصل سوم : اکسیدهای نیتروژن فصل چهارم : هیدروکربن هابیشتر بخوانید
0 out of 5

اصول مدیریت محیط زیست (از سری کتاب های سبز محیط زیست)

400,000 ریال
اصول مدیریت محیط زیست (از سری کتاب های سبز محیط زیست) پیشگفتار مولف  جهان امروز دارای شرایطی است که نیازمند توجه هرچه بیشتر به محیط زیست می باشد. توسعه صنعت،بیشتر بخوانید
0 out of 5

ایمنی در برق( شامل مطالب جدید علمی و کاربردی)

250,000 ریال
ایمنی در برق( شامل مطالب جدید علمی و کاربردی) در فصول نخستین کتاب حاضر به تمامی موارد و نکات ایمنی در برق،‌اطفاء حریق، تابلو اعلانات و همچنین مباحثی از اصولبیشتر بخوانید
0 out of 5

راهنمای حفاظت سیستم های قدرت

1,250,000 ریال
این کتاب با عنوان راهنمای حفاظت سیستم‌های قدرت، با هدف بیان کاربردی روش‌های حفاظتی در تاسیسات برق و در دو بخش فشارمتوسط و فشارضعیف ارائه شده است