نمایش همه 4 نتیجه

0 out of 5

آلودگی محیط زیست( هوا- آب- خاک- صوت) ویرایش جدید اثر مینو دبیری

600,000 ریال
آلودگی محیط زیست( هوا- آب- خاک- صوت) ویرایش جدید اثر مینو دبیری اهمیت حفاظت محیط زیست در جوامع امروزی امری است بدیهی، بدون شک اقدام و اجرای اقدام و اجرایبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب انرژي،محيط زيست و توسعه پايدار1

250,000 ریال
درباره کتاب انرژي،محيط زيست و توسعه پايدار1 اثر مجيد عباسپور: این اثر توسط دانشگاه صنعتي شريف منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير کتاب های محيط زيست  رابیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب انرژي،محيط زيست و توسعه پايدار2

250,000 ریال
درباره کتاب انرژي،محيط زيست و توسعه پايدار2 اثر مجيد عباسپور: این اثر توسط دانشگاه صنعتي شريف منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير کتاب های محيط زيست  رابیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب حذف كربن دي اكسيد با نگرش جذبي و غشايي

400,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * فصل 1 - اهميت حذف كربن دي اكسيد * فصل 2 - حذف كربن دي اكسيد بر پايه ي فرايندهاي جذب و جذب سطحيبیشتر بخوانید