نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

حسابداری و مدیریت پیمان های بلند مدت ( جلد اول)

1,050,000 ریال
حسابداری و مدیریت پیمان های بلند مدت ( جلد اول) نظر به اهمیت بازخوانی و آموزش اصول مبانی حاکم بر حسابداری و مدیریت پیمان های بلند مدت و همچنین نیاز به تطبیق این اصول و مبانی با استانداردهای حسابداری ایران و نیز همگرایی با استانداردهای حسابداری بین المللی ، کتاب حاضر برمبنای آخرین ضوابط استانداردهای حسابداری ایران و با تکیه...