نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

جوشکاری فولاد

رایگان
جوشکاری فولاد فهرست  فصل اول:  جوشکاری با قوس الکتریک  فصل دوم:  فولادها  ف صل سوم:  پیچیدگی و تنش های پس ماند فصل چهارم: اصطلاحات و تعاریف فصل پنجم: آماده سازی جوشبیشتر بخوانید
0 out of 5

کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (ویژه آزمونهای نظام مهندسی) اثر محمد حسین علیزاده برزی

350,000 ریال
کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (ویژه آزمونهای نظام مهندسی) اثر محمد حسین علیزاده برزی