نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

بوم‌شناسی اطلاعاتی دولت الکترونیک: دولت الکترونیک یک نوآوری نهادی و فناورانه در مدیریت دولتی

450,000 ریال
فصل 1- دولت الکترونیک به‌عنوان بوم‌شناسی اطلاعاتی: زمینه‌ها و مفاهیمفصل 2- واکاوی دولت الکترونیکفصل 3- رویّه‌ها و قوام اجرای دولت الکترونیکفصل 4- دولت الکترونیک، تغییر حیطۀ قدرت و مدیریت مرزهافصلبیشتر بخوانید