نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

علوم کاربردی مکانیک (جلد اول: اجزاء و روش ها)

رایگان
علوم کاربردی مکانیک (جلد اول: اجزاء و روش ها) فهرست بخش اول: آحاد و سیستم های اندازه گیری پیش گفتار بخش دوم: تانژانت مخروط بخش سوم: پیچ مهره بخش چهارم:بیشتر بخوانید