نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

اندیشه اسلامی 1 (ویراست دوم)

140,000 ریال
تعداد صفحه: 216 سال نشر: 1398 نوبت چاپ: هشتاد و پنجم کتاب اندیشه اسلامی (1) به همت استاد محقق حضرت آیت الله جعفر سبحانی، از اندیشمندان ممتاز مباحث الهیات دربیشتر بخوانید
0 out of 5

اندیشه اسلامی 2 (ویراست دوم)

160,000 ریال
مؤلف: جعفر سبحانی تعداد صفحه: 240 سال نشر: 1398 نوبت چاپ: شصت و سوم اندیشه اسلامی 2 (ویراست دوم) در آموزش کارآمد مبانی نظری اسلام، تدوین متون آموزشی مناسب، ازبیشتر بخوانید