نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

تعمیر و بازپیچی آرمیچرهای جریان مستقیم

200,000 ریال
تعمیر و بازپیچی آرمیچرهای جریان مستقیم آنچه که امروز به عنوان سیم پیچی ماشین های الکتریکی در سطح عموم مطرح است. د رواقع تعمیر و بازپیچی سیم بندی این ماشینبیشتر بخوانید
0 out of 5

طراحی ماشین های الکتریکی جریان مستقیم (D.C)

300,000 ریال
طراحی ماشین های الکتریکی جریان مستقیم (D.C)  مطالب این کتاب ، از کتاب طراحی ماشین های آقای و- ن – میتل ترجمه شده است. در ترجمه مطالب سعی شده تابیشتر بخوانید