نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

جریان وانتقال گرمای آشفته در کاربرد جت مصنوعی نوسانی

125,000 ریال
این کتاب شامل 4 فصل می باشد فصل 1 : مبانی ، مراحل شکل گیری و کاربردهای جت مصنوعی فصل 2 : روش مدل سازی جت مصنوعی و مدل های مختلف آشفتگی فصل 3 : تحلیل مدهای محاسباتی دو بعدی جت مصنوعی فصل 4 : تحلیل مدل های محاسباتی سه بعدی جت مصنوعی