نمایش همه 6 نتیجه

0 out of 5

كتاب آشنايي با پرواز

450,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * فصل 1 - اولين مهندسان هوانوردي * فصل 2 - مفاهيم پايه * فصل 3 - جو استادارد * فصل 4 - آيرو ديناميكبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب بيوشيمي غذايي

150,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * قسمت اول - مقدمه و تركيب مواد غذايي * فصل 1 - مقدمه * فصل 2 - قندها * فصل 3 - چربي هابیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب ديناميك پرواز اجسام صلب جلد اول

180,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * آشنايي با ديناميك پرواز * فصل 1 - معادلات حركت هواپيما * فصل 2 - نيروها و گشتاورهاي آيروديناميكي و رانشي وارد بر هواپيمابیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب مدل‌ سازي در پديده ‌هاي انتقال

1,300,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * 1: مقدمه * 2: انتقالهاي ملكولي و همرفتي * 3: انتقال بين فازي و ضرايب آن * 4: محاسبه ضرايب انتقال: همبستگيهاي مهندسي * 5: آهنگبیشتر بخوانید
0 out of 5

مدیریت طراحی و اجرای پروژه های خطوط لوله – جلد اول

850,000 ریال
شبکه‌های خطوط لوله‌ی انتقال انرژی، جزو سرمایه‌های اصلی هر کشور به شمار می‌روند که نقش بسیار مهمی را در آبادانی و عمران هر بخش از کشور ایفا می‌کنند. با توجهبیشتر بخوانید