نمایش همه 4 نتیجه

0 out of 5

كتاب بيوشيمي غذايي

150,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * قسمت اول - مقدمه و تركيب مواد غذايي * فصل 1 - مقدمه * فصل 2 - قندها * فصل 3 - چربي هابیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب مدل‌ سازي در پديده ‌هاي انتقال

1,300,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * 1: مقدمه * 2: انتقالهاي ملكولي و همرفتي * 3: انتقال بين فازي و ضرايب آن * 4: محاسبه ضرايب انتقال: همبستگيهاي مهندسي * 5: آهنگبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب نانوبيوالكترونيك:مباني و كاربردها

1,500,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * فصل 1 - مقدمه * فصل 2- حسگر زيستي * فصل 3 - نانوبيو الكترونيك ملكولي * فصل 4 - آزمايشگاه روي تراشه *بیشتر بخوانید