نمایش همه 12 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

بررسی سیستم های قدرت جلد اول هادی سعادت-احدکاظمی

1,980,000 ریال 1,880,000 ریال
شما می توانید اين كتاب و ساير کتاب های موردنظرتان   را از طریق خرید آنلاین از سایت فروش اینترنتی کتاب فیبیبو و در صورت عدم موجودی با شماره 66411666 تماسبیشتر بخوانید
0 out of 5

تحلیل و امکان سنجی طرح های اقتصادی با COMFAR

350,000 ریال
پیش از هرچیز برای پروژه‌­های سرمایه­‌گذاری، طرحی توجیهی آن تهیه می‌­شود تا به این وسیله از خطرات ناشی از زیان احتمالی تا حد زیادی کاسته شود. کار نرم‌­افزار COMFAR همینبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب اقتصاد كشاورزي انتشارات سمت

90,000 ریال
درباره کتاب English for the students of electrical engineering/electronics مهندسي برق 1226 اثر جمال‌الدين جلالي‌پور: این اثر توسط سمت منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير کتاب هابیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب برنامه‌ريزي اقتصادي ( 509 ) انتشارات سمت

250,000 ریال
درباره کتاب English for the students of electrical engineering/electronics مهندسي برق 1226 اثر جمال‌الدين جلالي‌پور: این اثر توسط سمت منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير کتاب هابیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب توسعه پايدار 1096

65,000 ریال
درباره کتاب English for the students of electrical engineering/electronics مهندسي برق 1226 اثر جمال‌الدين جلالي‌پور: این اثر توسط سمت منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير کتاب هابیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب كارآفريني

120,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * بخش نخست - ابعاد كارآفريني * فصل 1 - ماهيت و اهميت كار آفرينان * فصل 2 - ديد كار آفريني و كار آفريني درون سازمانيبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب كنترل ماشينهاي الكتريكي

200,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * پيشگفتار * فصل 1 - معرفي محركه هاي سرعت متغير * فصل 2 - اصول سيستم هاي كنترل حركت * فصل 3 - كنترل موتورهاي جريانبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب ماشين‌هاي الكتريكي مخصوص

450,000 ریال
فهرست مطالب كتاب * فصل 1 - مروري بر موتور هاي القائيسه فاز * فصل 2 - موتورهاي القائي دوفاز * فصل 3 - موتورهاي القائي تك فاز * فصلبیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب مباحثي در اقتصاد خرد: بازارها،تعادل عمومي و اقتصاد رفاه(31)

180,000 ریال
درباره کتاب English for the students of electrical engineering/electronics مهندسي برق 1226 اثر جمال‌الدين جلالي‌پور: این اثر توسط سمت منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير کتاب هابیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب مديريت گردشگري 1028

65,000 ریال
درباره کتاب English for the students of electrical engineering/electronics مهندسي برق 1226 اثر جمال‌الدين جلالي‌پور: این اثر توسط سمت منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير کتاب هابیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري و هتلداري و مهمان‌نوازي1858

95,000 ریال
درباره کتاب English for the students of electrical engineering/electronics مهندسي برق 1226 اثر جمال‌الدين جلالي‌پور: این اثر توسط سمت منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير کتاب هابیشتر بخوانید
0 out of 5

كتاب نوآوري و كارآفريني 1696

160,000 ریال
درباره کتاب English for the students of electrical engineering/electronics مهندسي برق 1226 اثر جمال‌الدين جلالي‌پور: این اثر توسط سمت منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير کتاب هابیشتر بخوانید