نمایش همه 4 نتیجه

0 out of 5

انتخاب ژنومی در دام

180,000 ریال
فصل  1. مختصری از تاریخچهفصل  2. انواع نشانگرهای ژنتیکی و روش‌‌های تعیین ژنوتیپفصل  3. برنامه‎‌‌‌های پیشرفتۀ اصلاح دامفصل  4. ارزیابی اقتصادی برنامه‎‌‌‌های اصلاح‎‌‌‌نژادیفصل  5. تخمین پارامتر به روش حداقل مربّعات،بیشتر بخوانید
0 out of 5

خون‌شناسی دامپزشکی

990,000 ریال
فصل 1. آزمایش‎های پایه‎ای خون‎شناسی و انتقال خونفصل 2. خون‎سازیفصل 3. خون‎شناسی نرمال دام‎های اهلیفصل 4. گلبول‎های قرمز و اختلال‎های آنفصل 5. گلبول‎های سفید و اختلال‎های آن‎هافصل 6. ارزیابی مغزبیشتر بخوانید