نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

پروژه های تولید انرژی خانگی: تولید انرژی خارج از شبکه برق اثر پل شککل ترجمه نیلوفر جعفری پورشوغینی

239,000 ریال
پروژه های تولید انرژی خانگی: تولید انرژی خارج از شبکه برق اثر پل شککل ترجمه نیلوفر جعفری پورشوغینی مقدمه انرژی تجدیدپذیر هنگامی که شما خانه تان را به یک مکانبیشتر بخوانید
0 out of 5

راهنمای تولید انرژی خانگی: تولید انرژی خارج از شبکه برق اثر پل شککل ترجمه نیلوفر جعفری پورشورغینی

125,000 ریال
راهنمای تولید انرژی خانگی: تولید انرژی خارج از شبکه برق اثر پل شککل ترجمه نیلوفر جعفری پورشورغینی پیشگفتار مولف منابع انرژی تجدیدپذیر به عنوان "انرژی جایگزین" نامیده شده اند کهبیشتر بخوانید