نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

جوشکاری آرگون

490,000 ریال
جوشکاری آرگون ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب ‌‎ Welding Skills and Technology‬اس‍ت‌. مقدمه  کتابی کـه تحـت عنـوان جـوشـکاری آرگون در اختیار دارید ترجمه‌ی بخش جوشکاری TiG از کتاب Weldingبیشتر بخوانید