نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

ارزیابی کمی و کیفی ریسک در صنایع فرآیندی و شرح روش های شناساییی مخاطرات صنعتی با تمرکز بر روش HAZOP

140,000 ریال
ارزیابی کمی و کیفی ریسک در صنایع فرآیندی و شرح روش های شناساییی مخاطرات صنعتی با تمرکز بر روش HAZOP فهرست مطالب فصل اول: مقدمه فصل دوم: ارزیابی ریسک فصلبیشتر بخوانید