نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

رفتار مکانیکی مواد: روشهای مهندسی برای تغییر شکل ،خستگی و شکست

900,000 ریال
در طراحی ماشین ها، خودروها، و سازه هایی که ایمن و اقتصادی بوده و همچنین باید قابل اطمینان باشند لازم است که از مواد مناسب استفاده شود و همچنین تضمین گردد که دچار شکست ساختاری نمی شوند. بنابراین برای دانشجویان مهندسی لازم است که رفتار مکانیکی مواد مخصوصا موضوعاتی مانند تغییر شکل،‌ خستگی و شکست را مورد مطالعه قرار دهند....