نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

عملیات واحد 1

1,200,000 ریال
عملیات واحد 1 فهرست فصل اول: تعادل مایع بخار فصل دوم: تبخیر ناگهانی فصل سوم: روش مک کیب – تیلی فصل چهارم: روش پانجوان – ساواریت فصل پنجم: تقطیر ناپیوستهبیشتر بخوانید