نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

رهیافت مسائل ترمودینامیک مولکولی تعادل های فاز-سیال همراه با کد های MATLAB ویرایش سوم اثر پراوزنیتز ترجمه شریعتی

510,000 ریال
رهیافت مسائل ترمودینامیک مولکولی تعادل های فاز-سیال همراه با کد های MATLAB ویرایش سوم اثر پراوزنیتز ترجمه شریعتی در کتاب حاضر حل تمامی مسائل کتاب مرجع ترمودینامیک مولکولی تعادل هایبیشتر بخوانید